Dagens megacontainerfartyg har en kapacitet på över 20 000 teu:s.

Om alla containrar har ett lås, så blir det 20 000 nycklar. 

Om vi leker med tanken att varje nyckel väger 13 gram kommer den nyckelknippan att väga 260 kilo…

20 000 nycklar eller en smartphone?

Med vårt kodlås, nu under test, kommer du att kunna förvara och administrera koder digitalt och därmed enkelt hantera öppning och stängning av containrar.

Ok, det är kanske inte en och samma person som ensam ska hantera alla containrar i exemplet ovan, men det blir ganska snart en tid och materialbesparing med kodlås i våra sweloxx containerlås. Och framtiden är redan här! Det är inte längre ett önsketänkande med kodlås för container!

Vi ser en framtida nisch för dessa avancerade kodlås för segmentet high value / high vulerability för både stationära containrar och de under transport.

Framtiden för denna innovation är runt hörnet.