sweloxx - låsbom för container

Ger bästa inbrottsskydd både vid transporter till lands och sjöss och när containrarna är stationära och används som förråd, lager och som skydd för stöldbenäget högvärdesgods.

sweloxx containerlås är ett smart och säkert lås som enkelt monteras på containern med handkraft utan åverkan på containern. 

Med sweloxx lås på din container kan du känna dig trygg i att ingen obehörig kommer åt ditt gods.

Vårt kraftiga containerlås är unikt.

Det är kraftigare än de flesta lås på marknaden och testat och godkänt av SBSC i klass 4.  Låset kan användas om och om igen.

Lika lätt att sätta på som att ta av. Passar de flesta containrar i världen.

På några sekunder monterar du själv sweloxx containerlås. Det behövs inga verktyg eller svets, därmed blir det ingen åverkan på containern och heller inga kostnader för montering eller återställande av den.

Den höga säkerheten i sweloxx containerlås består bl.a. av att själva bommen sitter på insidan av containern (innerdelen), vilket gör den omöjlig att komma åt från utsidan när containern är låst.

Det är kraftigare än de flesta lås på marknaden och testat och godkänt av SBSC i klass 4.  Låset kan användas om och om igen.

Lika lätt att sätta på som att ta av. Passar de flesta containrar i världen.

På några sekunder monterar du själv sweloxx containerlås. Det behövs inga verktyg eller svets, därmed blir det ingen åverkan på containern och heller inga kostnader för montering eller återställande av den.

Den höga säkerheten i sweloxx containerlås består bl.a. av att själva bommen sitter på insidan av containern (innerdelen), vilket gör den omöjlig att komma åt från utsidan när containern är låst.

Klicka på pilarna för att se bilderna av monteringen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Föregående bild
Nästa bild