Contact us on telephone number: +4610-148 19 60 or by e-mail: [email protected]

Installation description Sweloxx

|31/03, 2024

Installation description Sweloxx

Montera låset

Öppna höger dörr på containern och gå in.  Dra ut låssprinten. Sätt innerdelen på insida vänster dörr genom att dra ut den fjädrande delen och trä enheten utifrån över dörrbalken. Släpp den fjädrande delen och sätt i låssprinten.

Stäng högerdörren. Från utsidan syns nu bara låsöglan.


Montera låskåpan genom att sticka in den utskjutande böjen under vänstra dörrens högra låsrör.

Tryck kåpan över låsöglan.

Trä nu i hänglåset genom låsöglan inne i låskåpan och lås. 

Sweloxx används med fördel tillsammans med ANCHOR 880-4L men fungerar även med  ASSA Abloy PL 350/25.Klart på någon minut och du behöver inte förstöra Containern med att borra hål, enkelt, snabbt, smidigt och smart! 

Låsets slimmade design gör att du kan använda det även vid transporter då containers lastas tätt. Sweloxx containerlås håller sig innanför containerns yttermått.